RÖPORTAJ

Önce Onlar Sigortalanmalı; İş Yerleri!

Yazar  | 

Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra, yaşanan doğal afetler özellikle küçük işletmelere çok zarar verdi. Bu konuda sağlanabilecek güvenceler için kendisi de işletme sahibi olan Göktürklü komşumuz sigortacı Mehtap Aslanoğlu ile görüştük… 

 

Mehtap Hanım, uzun yıllardır sigorta sektörünün içindesiniz, belki sigorta deyince hepimizin aklına kasko, trafik, sağlık, TSS gibi ürünler geliyor ama iş yerlerimiz ne yapacak? Onları ve dolayısı ile aslında istihdamı koruyacak ürünler yok mu? 

Haklısınız. Türkiye’de çok temel ürünlerde bir sigorta bilinci yerleşti. Artık insanlarımız en önemli değer olarak öncelikle kendilerine sağlık sigortası yapıyorlar, sondan sonra kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırıyorlar. Ama özellikle iş yerlerinde o kadar çok sigortası olmayan işletme ile karşılaşıyoruz ki inanamazsınız.

Neden böyle peki? İnsanların geçimlerini sağladıkları işletmelerini sigorta yapmada öncelik sırasına koymaları gerekmez mi?

Bence de gerekir. Ama nedense iş yerlerini sigorta konusunda bir ihmal var. Bunda sektörümüzün de payı var. Sigorta şirketleri belki bu konulara çok odaklanmıyor, reklam vermiyor. Bizlerin yani sigorta acentelerinin de eksiği var. Pek çok acente alışık oldukları için, kolaylarına geldiği ve satışı kolay olduğu için kasko, trafik, sağlık sigortalarına odaklanmış durumdalar. Halbuki bu poliçelerin ödenebilmesi için işletme sahiplerinin iş yerlerinin güvende olması gerekir öncelikle. 

Neler öneriyorsunuz işletme sahiplerine?

Öncelikle işini çok iyi bilen bir sigorta aracısı ile çalışmalarını öneriyorum. “Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.” demiş atalarımız. Elementer sigorta çok teknik bir konudur. Müşterinin iş yerinin çok ciddi analiz edilmesi, iş yerini görmeden poliçenin düzenlenmemesi gerekir. Aksi halde olabilecek bir hasarda müşterinin hasarının ödenmemesi durumu olabilir.

Örnek verebilir misiniz? Neden iş yerinin mutlaka görülmesi gerekiyor?

Yakın zamanda yaşadığım bir olayı anlatayım. Bayrampaşa’da bir tekstil üreticisine gittim. İmalathanede yeteri kadar yangın önlemi yoktu ama yangın teminatı da içeren bir sigorta poliçesi vardı! Kredi kullandığı banka otomatik olarak, biraz da zorlayarak yapmış. Halbuki bir yangın durumunda, ürün yerleştirmeleri, yangın tüplerinin yetersizliği vb. nedenlerden dolayı hasarı ödenmezdi. Müşteriye durumu anlattık. Çalıştığımız sigorta şirketinden risk mühendisi talep ederek, imalathane için rapor hazırlattık, işyeri de raporda önerilen değişiklikleri yaptıktan sonra durumu fotoğraflayarak poliçeyi düzenledik. Artık bir hasar olursa ödenir. İşi bilmek çok önemli!

Ziyaret şart diyorsunuz…

Elbette elementer sigortalar, internetten ya da banka şubesinden alınabilecek sigortalar değildir. İşin uzmanından alınmalıdır. 

Siz nasıl bir ürün öneriyorsunuz işletme sahiplerine?

Çeşitli şirketlerde farklı isimleri olsa da, kısaca, ‘Kobi Koruma Poliçeleri’ olarak adlandırabiliriz.

Fiyatları ve neleri koruduğu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Elbette, örnek olarak, mesela 50 kişilik bir kafe gözümüzün önüne gelsin. Dekorasyonu ile emtiası ile milyonluk yatırımların yapıldığı, pek çok insanın bir ömürlük tasarruflarını yatırdıkları işletmeler. Mesela röportaj tarihimiz olan Ekim 2022 itibari ile 9.000 TL. bedelli bir poliçe ile neleri koruma altına alabildiğini bilseniz şaşarsınız. İş yerinizi  1.500.000 TL’ye varan rakamlarda koruma altına alabilirsiniz. Asistans hizmetleri saymıyorum bile.

Asistans hizmetler?

İşletmede meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, sel-su baskını, yakıt kaçağı, kaza başta olmak üzere; işletme  içindeki demirbaş, emtia, makine ve elektronik cihazları koruma altına alıyor. Bunlardan başka; ‘Emniyeti Suistimal Teminatı’ ile çalışanların iş yerindeki suistimallerine karşı  güvence sağlıyor, ‘İş Durması Teminatı’ ile yangın hasarları sonucunda iş yerinin çalışamaması sebebiyle uğradığı zararı güvenceye alıyor, ‘Ferdi Kaza Teminatı’ ile KOBİ sahibinin ve çalışanlarının başına gelebilecek kazalar sonucu oluşacak zararları güvence altına alıyor, cam kırılması ve iş yerinde bulunabilecek 3. şahıslara ait malları güvence altına alabilme imkanı da veriyor.

Özellikle 3. şahıslar teminatı da önemli. Diyelim ki, yerler ıslaktı ve müşteriniz veya çalışanınız  düştü, ayağına kırdı. İşbu poliçe ile  işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverenin karşı karşıya kalacağı hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SGK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin ediyor.  Örnek verdiğim kafe çalışmasında kişi başı 200.000 TL’ye kadar koruma sağlıyor.

İş durması teminatını biraz daha açar mısınız?

Diyelim ki, iş yerinizde yangın çıktı ya da yan dükkanda çıktı ve sizi de etkiledi. İş yeriniz 3 günden fazla kapalı kaldı, siz yine mal sahibinize ay sonunda kiranızı ödeyeceksiniz. Halbuki bu poliçeniz olursa ticari faaliyetin yangın çıkmış olan tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla tamamen durması halinde, işletmeye hasar bedelinin %10’u (en fazla 50.000 TL) ile sınırlı şekilde iş durması tazminatı ödenir. İçinde bulunduğumuz koşullar zor, riskli. İşyerlerimize gözümüz gibi bakalım, sigortalarını ihmal etmeyelim.

 

Bir önceki yazımız olan BS Clinic Göktürk, Sağlığını ve Güzelliğini Önemseyen Herkesi Bekliyoruz... başlıklı makalemizde BS CLINIC, bs.clinic.gokturk ve Glutatyon hakkında bilgiler verilmektedir.