EĞİTİM-SANAT

Bahçeşehir Koleji Öğrencileri Master Eğitim Modelleri ile Yaşamın Her Alanında Beceri Kazanıyor

Yazar  | 

Alternatif ve esnek eğitim modelleri çocuklar ve gençler için eğitim alanları oluşturma olanakları konusunda benzersiz bir bakış açışı sağlıyor. Bu bakış açısıyla farklı eğitim modelleri tasarlanırken, geleneksel öğrenmeyi şekillendiren, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı planlamalar yapılıyor. Bahçeşehir Koleji bu hedefle tasarladığı Master Eğitim Modelleri’yle anaokulundan liseye tüm kademelerde yaşam için gerekli becerilere sahip ve bunları kullanabilen bireyler yetiştiriyor.

Master Kids, Master First, Master Junior, Master 6 olarak yaş gruplarına göre şekillendirilen Bahçeşehir Koleji Master Eğitim Modelleri, çocuklar ve gençler için okulda öğrenme olarak tanımlanan alanın yanında sahip olmaları gereken yaşam becerilerinin okul dışındaki yaşam ile ilişki kurularak yetişmelerini sağlamayı da amaçlıyor. Her bir model, zincirin bir halkasını oluşturuyor ve temelinde yaşam yetkinlikleri ile yetişmiş iyi bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bahçeşehir Kolejine özgü olarak geliştirilen Master Eğitim Modelleri, yaş gruplarının kazanım ihtiyaçlarına göre farklılaşıyor. Erken çocukluk dönemi öğrencileri için tasarlanan Master Kids, ilkokul öğrencileri için tasarlanan Master First ile gerekli beceriler küçük yaşlardan itibaren yaş gruplarına uygun şekilde kazandırılıyor. “Hedefimiz öğrencilerin küresel sorunlara duyarlı, küresel sorun çözücüler olarak yetişmeleri.” diyen Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Master Kids ve Master First eğitim modellerini şöyle anlatıyor:

MASTER KIDS
Bahçeşehir Koleji erken çocukluk eğitiminde uyguladığımız ve Bahçeşehir Koleji’ne özgü tasarlanmış bir eğitim modeli olan Master Kids ile çocukların hayat boyu öğrenmede temel yetkinliklere sahip olmalarını ve bu süreçte gelişimlerini hedefliyoruz. Bu eğitim modeli ile öğrencilerimizi, öğrenme yolculuklarının merkezine koyuyor, keşfetmelerini teşvik ediyor, yaparak yaşayarak öğrenmelerini temel alıyoruz. Merak duygusuna sahip, çözüm odaklı iyi bireyler yetiştirilmesi temel amacımız.

Master Kids ile;
• Öğrendiklerini hayatlarına entegre edebilen ve bunları gerçek hayatta kullanabilen, problem çözebilen ve doğru karar verebilen bireyler yetiştirilmesini,
• Edindiği bilgileri yaşama entegre edebilen ve farklı düşünme becerisine sahip olabilen nesiller yetiştirilmesini,
• Sanat ve sporu çocukların hayatlarının bir parçası haline getirmeyi ve bu kültürün sonraki nesillere aktarılmasını,
• Yerel ve evrensel değerlerin farkında ve bu değerlere sahip çıkan iyi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

MASTER FIRST
1., 2., 3. ve 4. sınıflarda uyguladığımız ve Bahçeşehir Koleji’nin değerlerini temel alarak geliştirdiğimiz Master First ile temel hedefimiz; yenilikçi anlayışla topluma değer katmak ve dünya vatandaşları yetiştirmek. Master First ile bu hedef doğrultusunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda daha iyi bir dünya için farkındalığı tam ve sorumluluk alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitim modeli ile ayrıca öğrencilerimize, destekleyen ve geliştiren öğrenme ortamları sunuyoruz. İlgi alanlarını fark etmelerini, yaşam becerilerini geliştirmelerini tüm yönleriyle donanımlı ve iyi birer birey olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Master First, ilkokul öğrencilerinin tüm bu alanlardaki gelişimini sağlayan üç modülden ve bu modüller içerisinde yer alan farklı branşlara ait uygulamalardan oluşuyor.

Bahçeşehir Koleji’ne özgü planlanmış eğitim modeli olan Master First’te modüllerimizi; iklim değişikliğinden beslenme okur yazarlığına, finans okur yazarlığından duygu okur yazarlığına kadar pek çok alanda çocukların sahip olması gereken yetkinlikleri baz alarak oluşturuyoruz. Öğrencilerin küresel sorunlara duyarlı, küresel sorun çözücüler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Bahçeşehir Kolejinde ortaokul ve lise öğrencileri için geliştirilen Master Junior ve Master 6 eğitim modelleri ile bireylerin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Liseden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan; “Bireyin değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen eğitim modelleri uyguluyoruz.” diyor. Aslan, Master Junior ve Master 6 eğitim modellerini şöyle anlatıyor:

 

MASTER JUNIOR
5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak planladığımız Master Junior; beceri, yetkinlik ve sosyal etkinliklerdeki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik tasarladığımız bir program. Programı, öğrencilerimizin akademik alanda edindikleri bilgi ve becerileri yaşamsal alanda kullanmalarını desteleyecek nitelikte, becerileri geliştirmeye yönelik
olarak hazırladık. Avrupa Birliği tarafından belirlenen “Hayat Boyu Öğrenme için Kilit Yetkinlikler”, Master Junior programımızın temelini oluşturuyor. Beceri yetkinlik, sosyal etkinlik ve problem çözme becerileri temel alınarak hazırladığımız Master Junior programımız tüm alanlarda donanımlı bir şekilde gelişimi sağlayacak 2 modülden ve bu modüllere bağlı planlanan branşlardan oluşuyor.

MASTER 6
Liselerimizde uyguladığımız Master 6 ile bireyin değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefliyoruz. Bu model yaşamın tüm alanlarına dair donanımlı bir bireyin gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşuyor:
• Beceri Geliştirme Modülü
• Fiziksel Gelişim Modülü
• Kişisel Gelişim Modülü
• Topluma Hizmet Modülü
• Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü
• Yaşamsal Beceri Modülü
“STEM+A Uygulamaları” ve “21. Yüzyıl Becerileri”ni temel alarak hazırladığımız Master 6 eğitim modelimizi,
öğrencilerimizin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlıyoruz.

Bir önceki yazımız olan Şimdi 'Aktivite' Zamanı! başlıklı makalemizde @ateliergokturk, @beyond_music_gokturk ve @bizimboyahane hakkında bilgiler verilmektedir.